Z našich jednot

Schůze výboru jednoty srpen 2016

Sokol Kačice - 1. Srpen 2016 - 13:13

Starostka Tělocvičné jednoty Sokol Kačice oznamuje členům výboru jednoty, že schůze výboru se koná ve středu 3. srpna 2016 od 18.00 hodin v přísálí sokolovny.
Členové jednoty mají možnost napsat svoje návrhy a žádosti na e-mail starostky: liskova@sokolkacice.cz. Poté budou pozváni na určitou hodinu na schůzi výboru.

 

Termín: Středa, 3. Srpen 2016 - 18:00 - 18:45
Kategorie: Z našich jednot

Schůze výboru jednoty srpen 2016

Sokol Kačice - 1. Srpen 2016 - 13:13

Starostka Tělocvičné jednoty Sokol Kačice oznamuje členům výboru jednoty, že schůze výboru se koná ve středu 3. srpna 2016 od 18.00 hodin v přísálí sokolovny.
Členové jednoty mají možnost napsat svoje návrhy a žádosti na e-mail starostky: liskova@sokolkacice.cz. Poté budou pozváni na určitou hodinu na schůzi výboru.

 

Termín: Středa, 3. Srpen 2016 - 18:00 - 18:45
Kategorie: Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 17. května 2016

Sokol Lány - 24. Květen 2016 - 20:17
Přítomni: V. Nováková, M. Moravec, M. Moravcová, I. Mišková,  A.Hořejší, M. Zelenka Omluveni:  M. Hořejší, I. Píšová, I. Víchová. Nepřítomni: P. Pleiner, D. Hrbek. Dále přítomen správce sokolovny p. Frolík.   Hodnocení proběhlých akcí. Poděkovat všem, kdo přišli na brigádu 16. a 30.4., dále kdo se podíleli na: přípravě a průběhu župní valné hromady, na organizaci pěšího výletu 17. 4., na Běhu vítězství 8.5. a na „módní přehlídce“ dne 14.5. (čistý zisk z této akce je 4400,-...
Kategorie: Z našich jednot

Nohejbalový turnaj tříčlenných družstev 2016

Sokol Kačice - 9. Květen 2016 - 13:47

Tělocvičná jednota Sokol Kačice zve všechny příznivce na nohejbalový turnaj tříčlenných družstev O POHÁR STAROSTKY SOKOLA KAČICE. Turnaj se odehraje na hrišti naší sokolovny v sobotu 14. května 2016. Registrace týmů je od 8.30 do 9.00. Startovné do turnaje je 200,- Kč za celý tým. Na akci je zajištěno občerstvení a jsou připraveny ceny pro vítěze a i cena útěchy. Předpokládaný konec turnaje je v 18.00.

Start na turnaji je třeba potvrdit nejpozději do 13. května 2016 na telefon 602 168 666 nebo na e-mail liska@sokolkacice.cz - kontaktní osoba: Luděk Liška

Termín: Sobota, 14. Květen 2016 - 8:30 - 18:00
Kategorie: Z našich jednot

Nohejbalový turnaj tříčlenných družstev 2016

Sokol Kačice - 9. Květen 2016 - 13:47

Tělocvičná jednota Sokol Kačice zve všechny příznivce na nohejbalový turnaj tříčlenných družstev O POHÁR STAROSTKY SOKOLA KAČICE. Turnaj se odehraje na hrišti naší sokolovny v sobotu 14. května 2016. Registrace týmů je od 8.30 do 9.00. Startovné do turnaje je 200,- Kč za celý tým. Na akci je zajištěno občerstvení a jsou připraveny ceny pro vítěze a i cena útěchy. Předpokládaný konec turnaje je v 18.00.

Start na turnaji je třeba potvrdit nejpozději do 13. května 2016 na telefon 602 168 666 nebo na e-mail liska@sokolkacice.cz - kontaktní osoba: Luděk Liška

Termín: Sobota, 14. Květen 2016 - 8:30 - 18:00
Kategorie: Z našich jednot

Schůze výboru jednoty květen 2016

Sokol Kačice - 9. Květen 2016 - 13:47

Starostka Tělocvičné jednoty Sokol Kačice oznamuje členům výboru jednoty, že schůze výboru se koná ve čtvrtek 12. 5. 2016 od 18.00 hodin v přísálí sokolovny.
Členové jednoty mají možnost napsat svoje návrhy a žádosti na e-mail starostky: liskova@sokolkacice.cz.
Poté budou pozváni na určitou hodinu na schůzi výboru.

Termín: Čtvrtek, 12. Květen 2016 - 18:00 - 19:30
Kategorie: Z našich jednot

Schůze výboru jednoty květen 2016

Sokol Kačice - 9. Květen 2016 - 13:47

Starostka Tělocvičné jednoty Sokol Kačice oznamuje členům výboru jednoty, že schůze výboru se koná ve čtvrtek 12. 5. 2016 od 18.00 hodin v přísálí sokolovny.
Členové jednoty mají možnost napsat svoje návrhy a žádosti na e-mail starostky: liskova@sokolkacice.cz.
Poté budou pozváni na určitou hodinu na schůzi výboru.

Termín: Čtvrtek, 12. Květen 2016 - 18:00 - 19:30
Kategorie: Z našich jednot

Čarodějnice 2016

Sokol Kačice - 19. Duben 2016 - 13:23

Tělocvičná jednota Sokol Kačice zve všechny na Čarodějnice 2016. Akce se koná v sobotu 30. dubna 2016 od 18.00 hodin na hřišti u sokolovny. Na programu je pálení vatry, opékání buřtů, soutěže, vyhlášení Miss čarodějnice, čarodějnická stezka pro děti, ohňostroj a volná zábava.

K tanci i poslechu hraje skupina IKARUS

Děkujeme všem našim sponzorům a obci Kačice za finanční podporu.

V případě nepříznivého počasí se hlavní program odehraje na přísálí sokolovny.

Termín: Sobota, 30. Duben 2016 - 18:00 - Neděle, 1. Květen 2016 - 1:00 Plakát - tisková verze
Kategorie: Z našich jednot

Čarodějnice 2016

Sokol Kačice - 19. Duben 2016 - 13:23

Tělocvičná jednota Sokol Kačice zve všechny na Čarodějnice 2016. Akce se koná v sobotu 30. dubna 2016 od 18.00 hodin na hřišti u sokolovny. Na programu je pálení vatry, opékání buřtů, soutěže, vyhlášení Miss čarodějnice, čarodějnická stezka pro děti, ohňostroj a volná zábava.

K tanci i poslechu hraje skupina IKARUS

Děkujeme všem našim sponzorům a obci Kačice za finanční podporu.

V případě nepříznivého počasí se hlavní program odehraje na přísálí sokolovny.

Termín: Sobota, 30. Duben 2016 - 18:00 - Neděle, 1. Květen 2016 - 1:00 Plakát - tisková verze
Kategorie: Z našich jednot

Jarní brigáda 2016

Sokol Kačice - 19. Duben 2016 - 12:23

Starostka tělocvičné jednoty Sokol Kačice zve všechny členy a příznivce na jarní brigádu. O brigádu uklidíme pozemek okolo sokolovny (listí, spadané větve, odpadky a pod.).

S sebou si přineste pracovní náčiní, ochranné pomůcky a odhodlání k práci.

Po práci je pro vás připraveno pečené selátko.

Termín: Sobota, 23. Duben 2016 - 10:00 - 17:00
Kategorie: Z našich jednot

Jarní brigáda 2016

Sokol Kačice - 19. Duben 2016 - 12:23

Starostka tělocvičné jednoty Sokol Kačice zve všechny členy a příznivce na jarní brigádu. O brigádu uklidíme pozemek okolo sokolovny (listí, spadané větve, odpadky a pod.).

S sebou si přineste pracovní náčiní, ochranné pomůcky a odhodlání k práci.

Po práci je pro vás připraveno pečené selátko.

Termín: Sobota, 23. Duben 2016 - 10:00 - 17:00
Kategorie: Z našich jednot

Díky všem brigádníkům

Sokol Lány - 18. Duben 2016 - 16:11
Výbor Tj děkuje všem, kteří přišli v sobotu 16. dubna pomoci s úklidem venkovního areálu a prostoru před sokolovnou. Ač ráno počasí hrozilo deštěm, nakonec nepršelo a mohli jsme uklidit, jak jsme potřebovali. Volejbalisté mají domluvenou brigádu na úpravu volejbalového kurtu a jeho okolí až na 30. dubna. Nás se sešlo asi dvacet, takže kolem 11. hodiny již bylo hotovo. Na závěr jsme poseděli u ohně a opekli si buřtíky. Věříme, že areál "prokoukl" a že ho všichni uživatelé budou udržovat v...
Kategorie: Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 12. dubna 2016

Sokol Lány - 17. Duben 2016 - 19:44
Přítomni: I. Píšová, I. Víchová,V. Nováková, M. Moravec, M. Moravcová, I. Mišková,  A.Hořejší. Omluveni:   D. Hrbek, P. Pleiner, M. Zelenka, M. Hořejší. Dále přítomen správce sokolovny p. Frolík.   Zahájení a uvítání nových dvou členek výboru. Provoz v sokolovně v dubnu a květnu – projednáno, vedoucí oddílů sdělí aktuální změny M. Zelenkovi do on-line kalendáře. Příprava župní valné hromady u nás v sokolovně dne 23. dubna. Členové stolního tenisu a...
Kategorie: Z našich jednot

Uklidíme kolem sokolovny

Sokol Lány - 29. Březen 2016 - 16:09
Jako každý rok, stejně i letos upravíme a vyčistíme okolí hřiště a sokolovny před letní sezónou. Brigáda se bude konat v sobotu, 16. dubna od 9 hodin. Přineste si koště, lopatu, hrábě, případně i kolečko. Po skončení si opečeme buřtíky které budou pro brigádníky připravené zdarma!
Kategorie: Z našich jednot

Valná hromada jednoty 2016

Sokol Kačice - 3. Březen 2016 - 17:30

Výbor tělocvičné jednoty Sokol Kačice zve všechny členy na valnou hromady jednoty, která se uskuteční v pátek 18. března 2016 od 16.30 hod na přísálí sokolovny.

Program valné hromady:

 1. Úvod
 2. Volba návrhové a mandátové komise
 3. Rozšíření členů výboru jednoty
 4. Volba starosty, místostarosty, jednatele a náčelníka
 5. Kontrola usnesení VH z 2. 4. 2015
 6. Zpráva starostky
 7. Zpráva náčelníka
 8. Zpráva hospodáře
 9. Návrh rozpočtu na rok 2016
 10. Plán činnosti na rok 2016
 11. Zpráva revizní komise
 12. Diskuse
 13. Návrh usnesení
 14. Závěr
Termín: Pátek, 18. Březen 2016 - 16:30 - 19:00
Kategorie: Z našich jednot

Valná hromada jednoty 2016

Sokol Kačice - 3. Březen 2016 - 17:30

Výbor tělocvičné jednoty Sokol Kačice zve všechny členy na valnou hromady jednoty, která se uskuteční v pátek 18. března 2016 od 16.30 hod na přísálí sokolovny.

Program valné hromady:

 1. Úvod
 2. Volba návrhové a mandátové komise
 3. Rozšíření členů výboru jednoty
 4. Volba starosty, místostarosty, jednatele a náčelníka
 5. Kontrola usnesení VH z 2. 4. 2015
 6. Zpráva starostky
 7. Zpráva náčelníka
 8. Zpráva hospodáře
 9. Návrh rozpočtu na rok 2016
 10. Plán činnosti na rok 2016
 11. Zpráva revizní komise
 12. Diskuse
 13. Návrh usnesení
 14. Závěr
Termín: Pátek, 18. Březen 2016 - 16:30 - 19:00
Kategorie: Z našich jednot

Členům TJ!

Sokol Lány - 24. Únor 2016 - 22:52
Ve čtvrtek, 17. března od 18:30 hodin bude v sokolovně valná hromada TJ Sokol Lány. Zveme  srdečně všechny členy TJ. Účast na valné hromadě je jedním z práv každého člena, kde má možnost se vyjádřit k činnosti a předkládat své návrhy. Navíc bude tato valná hromada volební, zvolíme činovníky TJ na další tři roky. Připraveno bude malé občerstvení. Výbor TJ vyzývá plnoleté členy, aby se zúčastnili v hojném počtu, a tak vyjádřili svůj zájem o dění v TJ.    Výbor TJ Sokol L8ny
Kategorie: Z našich jednot

Jak se u nás cvičí?

Sokol Lány - 24. Únor 2016 - 22:47
V neděli, 28. února 2016 mají zájemci možnost přijít si zacvičit do sokolovny od 16 hodin. Vystřídá se několik cvičitelek TJ, abychom prezentovali, co a jak se v našem odboru všestrannosti cvičí. Přijďte si zacvičit nebo se jen podívat a podle toho se rozhodnoiut, které lekce by Vám vyhovovaly.V následujícím týdnu - tedy od 29. února do 6. března -  budou všechny hodiny odboru všestrannosti ZDARMA. Cílem této akce je propagace činnosti s cílem nalákat další pravidelné cvičenky -...
Kategorie: Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 16. února 2016

Sokol Lány - 23. Únor 2016 - 21:34
Přítomni: I. Píšová, V. Svobodová, M. zelenka, V. Nováková, M. Moravec, M. Moravcová, H. Majerová, M. Hořejší, A. Hořejší Omluveni:   D. Hrbek, P. Pleiner. Na první část schůze byl přítomen správce p. Frolík.   Kontrola usnesení z minulé schůze Všechny úkoly byly splněny. Bylo též účetně uzavřeno ukončení činnosti Souboru Tyrš. Byly odeslány dva granty na sport. Včas byly zpracovány a odeslány statistické výkazy i registrace.   Došlá pošta, info...
Kategorie: Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 12. ledna 2016

Sokol Lány - 17. Leden 2016 - 13:34
Přítomni: V. Svobodová,V. Nováková, M. Moravec, M. Moravcová, H. Majerová, M. Hořejší, A. Hořejší, M. Píša ( člen kontrolní komise). Omluveni:   M. Zelenka, D. Hrbek, P. Pleiner, I. Píšová   Kontrola usnesení z minulé schůze Trvá úkol: účetní vypořádání se souborem Tyrš ( až po účetní uzávěrce roku). Oddíly: provést fyzickou inventuru majetku.   Informace ze župního výboru podala starostka: finance (82% příjmů ČOS je z dotace od MŠMT!), přípravy 16. Sletu a...
Kategorie: Z našich jednot

Stránky