Z našich jednot

Schůze výboru jednoty květen 2016

Sokol Kačice - 9. Květen 2016 - 13:47

Starostka Tělocvičné jednoty Sokol Kačice oznamuje členům výboru jednoty, že schůze výboru se koná ve čtvrtek 12. 5. 2016 od 18.00 hodin v přísálí sokolovny.
Členové jednoty mají možnost napsat svoje návrhy a žádosti na e-mail starostky: liskova@sokolkacice.cz.
Poté budou pozváni na určitou hodinu na schůzi výboru.

Termín: Čtvrtek, 12. Květen 2016 - 18:00 - 19:30
Kategorie: Z našich jednot

Schůze výboru jednoty květen 2016

Sokol Kačice - 9. Květen 2016 - 13:47

Starostka Tělocvičné jednoty Sokol Kačice oznamuje členům výboru jednoty, že schůze výboru se koná ve čtvrtek 12. 5. 2016 od 18.00 hodin v přísálí sokolovny.
Členové jednoty mají možnost napsat svoje návrhy a žádosti na e-mail starostky: liskova@sokolkacice.cz.
Poté budou pozváni na určitou hodinu na schůzi výboru.

Termín: Čtvrtek, 12. Květen 2016 - 18:00 - 19:30
Kategorie: Z našich jednot

Čarodějnice 2016

Sokol Kačice - 19. Duben 2016 - 13:23

Tělocvičná jednota Sokol Kačice zve všechny na Čarodějnice 2016. Akce se koná v sobotu 30. dubna 2016 od 18.00 hodin na hřišti u sokolovny. Na programu je pálení vatry, opékání buřtů, soutěže, vyhlášení Miss čarodějnice, čarodějnická stezka pro děti, ohňostroj a volná zábava.

K tanci i poslechu hraje skupina IKARUS

Děkujeme všem našim sponzorům a obci Kačice za finanční podporu.

V případě nepříznivého počasí se hlavní program odehraje na přísálí sokolovny.

Termín: Sobota, 30. Duben 2016 - 18:00 - Neděle, 1. Květen 2016 - 1:00 Plakát - tisková verze
Kategorie: Z našich jednot

Čarodějnice 2016

Sokol Kačice - 19. Duben 2016 - 13:23

Tělocvičná jednota Sokol Kačice zve všechny na Čarodějnice 2016. Akce se koná v sobotu 30. dubna 2016 od 18.00 hodin na hřišti u sokolovny. Na programu je pálení vatry, opékání buřtů, soutěže, vyhlášení Miss čarodějnice, čarodějnická stezka pro děti, ohňostroj a volná zábava.

K tanci i poslechu hraje skupina IKARUS

Děkujeme všem našim sponzorům a obci Kačice za finanční podporu.

V případě nepříznivého počasí se hlavní program odehraje na přísálí sokolovny.

Termín: Sobota, 30. Duben 2016 - 18:00 - Neděle, 1. Květen 2016 - 1:00 Plakát - tisková verze
Kategorie: Z našich jednot

Jarní brigáda 2016

Sokol Kačice - 19. Duben 2016 - 12:23

Starostka tělocvičné jednoty Sokol Kačice zve všechny členy a příznivce na jarní brigádu. O brigádu uklidíme pozemek okolo sokolovny (listí, spadané větve, odpadky a pod.).

S sebou si přineste pracovní náčiní, ochranné pomůcky a odhodlání k práci.

Po práci je pro vás připraveno pečené selátko.

Termín: Sobota, 23. Duben 2016 - 10:00 - 17:00
Kategorie: Z našich jednot

Jarní brigáda 2016

Sokol Kačice - 19. Duben 2016 - 12:23

Starostka tělocvičné jednoty Sokol Kačice zve všechny členy a příznivce na jarní brigádu. O brigádu uklidíme pozemek okolo sokolovny (listí, spadané větve, odpadky a pod.).

S sebou si přineste pracovní náčiní, ochranné pomůcky a odhodlání k práci.

Po práci je pro vás připraveno pečené selátko.

Termín: Sobota, 23. Duben 2016 - 10:00 - 17:00
Kategorie: Z našich jednot

Díky všem brigádníkům

Sokol Lány - 18. Duben 2016 - 16:11
Výbor Tj děkuje všem, kteří přišli v sobotu 16. dubna pomoci s úklidem venkovního areálu a prostoru před sokolovnou. Ač ráno počasí hrozilo deštěm, nakonec nepršelo a mohli jsme uklidit, jak jsme potřebovali. Volejbalisté mají domluvenou brigádu na úpravu volejbalového kurtu a jeho okolí až na 30. dubna. Nás se sešlo asi dvacet, takže kolem 11. hodiny již bylo hotovo. Na závěr jsme poseděli u ohně a opekli si buřtíky. Věříme, že areál "prokoukl" a že ho všichni uživatelé budou udržovat v...
Kategorie: Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 12. dubna 2016

Sokol Lány - 17. Duben 2016 - 19:44
Přítomni: I. Píšová, I. Víchová,V. Nováková, M. Moravec, M. Moravcová, I. Mišková,  A.Hořejší. Omluveni:   D. Hrbek, P. Pleiner, M. Zelenka, M. Hořejší. Dále přítomen správce sokolovny p. Frolík.   Zahájení a uvítání nových dvou členek výboru. Provoz v sokolovně v dubnu a květnu – projednáno, vedoucí oddílů sdělí aktuální změny M. Zelenkovi do on-line kalendáře. Příprava župní valné hromady u nás v sokolovně dne 23. dubna. Členové stolního tenisu a...
Kategorie: Z našich jednot

Uklidíme kolem sokolovny

Sokol Lány - 29. Březen 2016 - 16:09
Jako každý rok, stejně i letos upravíme a vyčistíme okolí hřiště a sokolovny před letní sezónou. Brigáda se bude konat v sobotu, 16. dubna od 9 hodin. Přineste si koště, lopatu, hrábě, případně i kolečko. Po skončení si opečeme buřtíky které budou pro brigádníky připravené zdarma!
Kategorie: Z našich jednot

Valná hromada jednoty 2016

Sokol Kačice - 3. Březen 2016 - 17:30

Výbor tělocvičné jednoty Sokol Kačice zve všechny členy na valnou hromady jednoty, která se uskuteční v pátek 18. března 2016 od 16.30 hod na přísálí sokolovny.

Program valné hromady:

 1. Úvod
 2. Volba návrhové a mandátové komise
 3. Rozšíření členů výboru jednoty
 4. Volba starosty, místostarosty, jednatele a náčelníka
 5. Kontrola usnesení VH z 2. 4. 2015
 6. Zpráva starostky
 7. Zpráva náčelníka
 8. Zpráva hospodáře
 9. Návrh rozpočtu na rok 2016
 10. Plán činnosti na rok 2016
 11. Zpráva revizní komise
 12. Diskuse
 13. Návrh usnesení
 14. Závěr
Termín: Pátek, 18. Březen 2016 - 16:30 - 19:00
Kategorie: Z našich jednot

Valná hromada jednoty 2016

Sokol Kačice - 3. Březen 2016 - 17:30

Výbor tělocvičné jednoty Sokol Kačice zve všechny členy na valnou hromady jednoty, která se uskuteční v pátek 18. března 2016 od 16.30 hod na přísálí sokolovny.

Program valné hromady:

 1. Úvod
 2. Volba návrhové a mandátové komise
 3. Rozšíření členů výboru jednoty
 4. Volba starosty, místostarosty, jednatele a náčelníka
 5. Kontrola usnesení VH z 2. 4. 2015
 6. Zpráva starostky
 7. Zpráva náčelníka
 8. Zpráva hospodáře
 9. Návrh rozpočtu na rok 2016
 10. Plán činnosti na rok 2016
 11. Zpráva revizní komise
 12. Diskuse
 13. Návrh usnesení
 14. Závěr
Termín: Pátek, 18. Březen 2016 - 16:30 - 19:00
Kategorie: Z našich jednot

Členům TJ!

Sokol Lány - 24. Únor 2016 - 22:52
Ve čtvrtek, 17. března od 18:30 hodin bude v sokolovně valná hromada TJ Sokol Lány. Zveme  srdečně všechny členy TJ. Účast na valné hromadě je jedním z práv každého člena, kde má možnost se vyjádřit k činnosti a předkládat své návrhy. Navíc bude tato valná hromada volební, zvolíme činovníky TJ na další tři roky. Připraveno bude malé občerstvení. Výbor TJ vyzývá plnoleté členy, aby se zúčastnili v hojném počtu, a tak vyjádřili svůj zájem o dění v TJ.    Výbor TJ Sokol L8ny
Kategorie: Z našich jednot

Jak se u nás cvičí?

Sokol Lány - 24. Únor 2016 - 22:47
V neděli, 28. února 2016 mají zájemci možnost přijít si zacvičit do sokolovny od 16 hodin. Vystřídá se několik cvičitelek TJ, abychom prezentovali, co a jak se v našem odboru všestrannosti cvičí. Přijďte si zacvičit nebo se jen podívat a podle toho se rozhodnoiut, které lekce by Vám vyhovovaly.V následujícím týdnu - tedy od 29. února do 6. března -  budou všechny hodiny odboru všestrannosti ZDARMA. Cílem této akce je propagace činnosti s cílem nalákat další pravidelné cvičenky -...
Kategorie: Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 16. února 2016

Sokol Lány - 23. Únor 2016 - 21:34
Přítomni: I. Píšová, V. Svobodová, M. zelenka, V. Nováková, M. Moravec, M. Moravcová, H. Majerová, M. Hořejší, A. Hořejší Omluveni:   D. Hrbek, P. Pleiner. Na první část schůze byl přítomen správce p. Frolík.   Kontrola usnesení z minulé schůze Všechny úkoly byly splněny. Bylo též účetně uzavřeno ukončení činnosti Souboru Tyrš. Byly odeslány dva granty na sport. Včas byly zpracovány a odeslány statistické výkazy i registrace.   Došlá pošta, info...
Kategorie: Z našich jednot

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 12. ledna 2016

Sokol Lány - 17. Leden 2016 - 13:34
Přítomni: V. Svobodová,V. Nováková, M. Moravec, M. Moravcová, H. Majerová, M. Hořejší, A. Hořejší, M. Píša ( člen kontrolní komise). Omluveni:   M. Zelenka, D. Hrbek, P. Pleiner, I. Píšová   Kontrola usnesení z minulé schůze Trvá úkol: účetní vypořádání se souborem Tyrš ( až po účetní uzávěrce roku). Oddíly: provést fyzickou inventuru majetku.   Informace ze župního výboru podala starostka: finance (82% příjmů ČOS je z dotace od MŠMT!), přípravy 16. Sletu a...
Kategorie: Z našich jednot

Velikonoční turnaj v badmintonu 2016

Sokol Kačice - 15. Leden 2016 - 11:40

Tělocvičná jednota Sokol Kačice pořádá, za finanční podpory obce Kačice, 8. ročník Velikonočního turnaje v badmintonu v libovolných čtyřhrách neregistrovaných hráčů. Turnaj se uskuteční v naší sokolovně v pátek 25. března 2016. Prezence hráčů je od 8:00 do 8:30. Přihlášky zasílejte nejpozději do 23. března 2014.

Organizační náležitosti:přihlášky (celý startovní pár) zaslat do 24. 3. 2016 do 24:00 SMS na 
 • tel.: 602 128 666 (L. Liška) nebo na FB naší jednoty.
 • soutěž bude rozšířena o další kategorie dle možnosti, počtu a zájmu soutěžících
 • startovné 50,-Kč / jednotlivec - platí u prezence
 • systém turnaje bude určen dle počtu přihlášených dvojic 
 • soutěž smíšených čtyřher se může účastnit pár skládající se z dospělého a dítěte do 15ti let nebo pár skládající se z žen.
 • povinností hráčů je sledovat, na kterou hru byli vylosováni, nedostaví-li se ke hře včas = 3 minuty po skončení předchozího zápasu, prohrává kontumačně (0:15; 0:15)
 • sálová obuv se světlou podrážkou podmínka vstupu do sokolovny
Herní náležitosti:
 • hraje se podle pravidel badmintonu a zkrácených pravidel(k dispoziciu prezence)
 • všichni hráči hrají v jedné společné kategorii (pokud nebude naplněna podmínka výše)
 • hraje se na dva sety (jeden vyhraný set=jeden bod)
 • hraje se na 15 vítězných míčků
Sudí
 • má konečné slovo ve sporech při zápase
 • pro zápas bude hráč z dvojice, která bude poražena v zápase předcházejícím

má tyto povinnosti:

 • sledovat včasný příchod hráčů na zápas
 • počítat stav hry
 • rozhodovat o sporných míčcích
 • zapisovat do tabulky výsledek hry
Pořadí rozhoduje
 • počet bodů
 • vzájemný zápas
 • skóre
 • nižší počet ztracených míčků
Ceny:
 • první tři vítězné páry budou odměněny cenami
 • poslední dvojice bude též "odměněna"
Termín: Pátek, 25. Březen 2016 - 8:00 - 18:00
Kategorie: Z našich jednot

Velikonoční turnaj v badmintonu 2016

Sokol Kačice - 15. Leden 2016 - 11:40

Tělocvičná jednota Sokol Kačice pořádá, za finanční podpory obce Kačice, 8. ročník Velikonočního turnaje v badmintonu v libovolných čtyřhrách neregistrovaných hráčů. Turnaj se uskuteční v naší sokolovně v pátek 25. března 2016. Prezence hráčů je od 8:00 do 8:30. Přihlášky zasílejte nejpozději do 23. března 2014.

Organizační náležitosti:
 • přihlášky (celý startovní pár) zaslat do 23. 3. 2016 do 24:00 elektronický formulářem zde, e-mailem na liska@sokolkacice.cz, SMS na 602 128 666 (L. Liška)
 • soutěž bude rozšířena o další kategorie dle možnosti, počtu a zájmu soutěžících
 • startovné 50,-Kč / jednotlivec - platí u prezence
 • systém turnaje bude určen dle počtu přihlášených dvojic a vyvěšen před prezencí
 • soutěž smíšených čtyřher bude v případě min. 4 dvojic se zájmem o samostatnou soutěž
 • povinností hráčů je sledovat, na kterou hru byli vylosováni, nedostaví-li se ke hře včas = 3 minuty po skončení předchozího zápasu, prohrává kontumačně (0:15; 0:15)
 • sálová obuv se světlou podrážkou podmínka vstupu do sokolovny
Herní náležitosti:
 • hraje se podle pravidel badmintonu a zkrácených pravidel(k dispoziciu prezence)
 • všichni hráči hrají v jedné společné kategorii (pokud nebude naplněna podmínka výše)
 • hraje se na dva sety (jeden vyhraný set=jeden bod)
 • hraje se na 15 vítězných míčků
Sudí
 • má konečné slovo ve sporech při zápase
 • pro zápas bude hráč z dvojice, která bude poražena v zápase předcházejícím

má tyto povinnosti:

 • sledovat včasný příchod hráčů na zápas
 • počítat stav hry
 • rozhodovat o sporných míčcích
 • zapisovat do tabulky výsledek hry
Pořadí rozhoduje
 • počet bodů
 • vzájemný zápas
 • skóre
 • nižší počet ztracených míčků
Ceny:
 • první tři vítězné páry budou odměněny cenami
 • poslední dvojice bude též "odměněna"
Termín: Pátek, 25. Březen 2016 - 8:00 - 18:00
Kategorie: Z našich jednot

Dětský maškarní rej 2016

Sokol Kačice - 15. Leden 2016 - 11:16

Srdečně zveme všechny malé i velké na tradiční MAŠKARNÍ DĚTSKÝ REJ, který se uskuteční v sobotu 27.2.2016 od 15 hodin v naší sokolovně. Na všechny návštěvníky čeká bohatý program - soutěže, diskotéka a vyhlášení nejlepší masky ve třech kategoriích. Hraje a zábavu obstarává kapela Freestyle.

Na akci je vstup volný, budeme rádi za každý dobrovolný příspěvek, který můžete poskytnout u vstupu.

Termín: Sobota, 27. Únor 2016 - 15:00 - 17:00
Kategorie: Z našich jednot

Sportovní ples 2016

Sokol Kačice - 15. Leden 2016 - 11:01

Tělocvičná jednota Sokol Kačice a SK Kačice si dovolují všechny pozvat na sportovní ples, který se koná v naší sokolovně v pátek 26. února 2015 od 20.00. K tanci i poslechu hraje kapela "V pantoflích". Předtančení: Latinsko-americké tance.

Vstupné 120,- Kč

Rezervace míst je možná pomocí rezervačního formuláře zde, nebo na telefonu 777 668 809.

Upozorňujeme, že vstup je možný pouze ve společenském oděvu.

Těšíme se na všechny návštěvníky :)

Termín: Pátek, 26. Únor 2016 - 20:00 - Sobota, 27. Únor 2016 - 2:00
Kategorie: Z našich jednot

Schůze výboru jednoty Leden 2016

Sokol Kačice - 14. Leden 2016 - 12:49

Starostka Tělocvičné jednoty Sokol Kačice oznamuje členům výboru jednoty, že schůze výboru se koná v pátek 15. 1. 2016 od 17.15 hodin v přísálí sokolovny.
Členové jednoty mají možnost napsat svoje návrhy a žádosti na e-mail starostky: liskova@sokolkacice.cz
Poté budou pozváni na určitou hodinu na schůzi výboru.

Termín: Pátek, 15. Leden 2016 - 17:15 - 18:00
Kategorie: Z našich jednot

Stránky