Sokolská myšlenka

Sokol není,  nebo by aspon neměl být pouhou tělovýchovnou organizací,  kam si chodí jednotliví členové zacvičit,  jak si žel v dnešní době mnozí členové i jiní lidé představují. Pokud by tomu totiž tak bylo,  nelišila by se tak vlastně ničím  tato organizace od řady jiných sportovních oddílů. Sokol však znamená v dějinách našeho národa něco mnohem více a svou myšlenkou a svým programem se zcela zásadně odlišuje od všech ostatních sportovních organizací,  což si dnes žel většina zejména mladších členů není schopna uvědomit. Sokol a sokolství by mělo být jakýmsi životním názorem i programem všech členů. Pravé sokolství neznamená zdaleka jen pouhé cvičení a sporovní činnost ale též maximální snahu o co největší vzdělání, mravní čistotu a dokonalost.  Dosažení krásné harmonie tělesné, duševní i mravní by mělo být cílem každého pravého člena,  přičemž velmi důležitá je i původní Tyršova myšlenka sokolského vlastenectví a členové by si měli uvědomit, že vše,  oč usilují by mělo sloužit ve prospěch našeho českého národa v duchu hesla ,,Ni zisk, ni slávu." Současný Sokol však zejména po stránce duševní a mravní stále více upadá, přestává být Sokolem podle původních Tyršových a Fugnerových ideálů a stále více připomíná pouhý sportovní oddíl.Původní sokolské ideály harmonie ducha, těla a mravní čistoty nejsou, nebo by zcela určitě neměly být nějakým zastaralým přežitkem, jak si žel řada převážně mladších členů myslí. Pokud tomu tak bude přestává být Sokol Sokolem a zařadí se mezi množství ostatních sportovních oddílů a organizací.

Aby k tomu nedošlo měl by si každý člen upřímně uvědomit co je vlastně Sokol, proč a na jakých ideálech byl založen. Sokol je dobrovolným, demokratickým, vlasteneckým a nepolitickým spolkem českých občanů, jejichž cílem je svým životem, jeho ukázněností, umravněností, vzděláním i tělesnou zdatností přivodit v celém českém národě obrodu ve prospěch celého národa, aby ne pouhý jednotlivec, ale celý národ dosáhl co největší dokonalosti tělesné, duševní i mravní. Na závěr bych si dovolil citovat slova zakladatele Sokola Dr.Miroslava Tyrše, kterými jasně vytyčil hlavní smysl sokolské myšlenky:

,,Co všechen lid nezná, nikdo nezná."

,,Co lid ještě nedoved, nikdo nedoved."

,,Co lidem se nestalo, nikým se nestalo."

Luboš Hora - Sokol Kladno

O autorovi

Michal Hrotík

Jednota:

Sokol Kačice

Pár slov:

V Sokole jsem od roku 1996, přičemž jsem začínal jako řadový cvičenec v jednotě Sokol Kladno. V 18ti letech jsem se vyškolil na cvičitele III. třídy všestrannosti, stal se náčelníkem jednoty Sokol Kladno a o pár let později náčelníkem Sokolské župy Budečské.  V současné době jsem místonáčelníkem župy a náčelníkem Sokola Kačice. Mezi mé koníčky patří cestování, moderní technologie, organizování všeho možného a jsem zarytou iOvcí :-)

Přidat komentář

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><br><p><b>

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Zde můžete vložit Váš komentář. Upozorňujeme, že komntáře, které budou obsahovat nevhodný obsah, vulgarismy a podobně budou odstraněny!
CAPTCHA
Ochrana proti spamu