Veřejné cvičení Tělocvičné jednoty Sokol Křivoklát v roce 1910, tedy před více jak 100 lety.

Tělocvičná jednota Sokol Křivoklát byla založena na podzim roku 1907. V létě 1909 uspořádala první veřejné cvičení, kterého se zúčastnili členové jednoty Sokol Křivoklát a ještě Beroun, Stradonice, Nová Huť (dnes Nižbor). Rok na to, byla první větší akce - okrskové cvičení, které bylo nejnižší částí přípravy na slet.

Přání starosty župy Budečské do roku 2012

Vážené sestry, Vážení bratři,

někdy se provádí „vyúčtování“ činnosti za uplynulý rok, někdy se vyhlašují plány na rok nastávající. Někdy se neprovede z toho nic, jen se připomene, co je před námi. To tímto činím.

Rok 2012 je rokem plný výročí: 150 let od založení Sokola, XV. Všesokolský slet, 115 let od založení Sokolské župy Budečské, výročí narození zakladatelů Sokola – 190 let Jindřicha Fügnera a 170 let Miroslava Tyrše. Výročí oslaví i některé naše jednoty: Žilina 100 let, Kamenné Žehrovice a Křivoklát 105 let, Jízdárna Kladno 110 let, Bratronice 115 let, Unhošť 125 let.

Výročí založení Sokola a naší župy a XV. Slet jsou připomenuty na výstavě pořádané Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně (12. 1. – 28. 2. 2012) a následnou ve Vlastivědném Sládečkově muzeu v Kladně (březen – květen 2012) za spolupráce naší župy. Jednoty si určitě svá výročí také důstojně připomenou.

Zlatá sokolská medaile pro sestru Věru Šaškovou

Asi není mnoho Sokolek a Sokolů naší Župy Budečské, kteří neznají jméno místočelnice župy. Jméno této sestry zní: VĚRA ŠAŠKOVÁ. Její jméno se stalo pojmem nejen v naší župě, ale i ve mnoha jiných. Aby se tak stalo, muselo k tomu být a je mnoho dlouhodobých důvodů. Jenom ve stručnosti: celoživotní, t. j. doba přesahující ve značné míře půlstoletí, oddanosti sokolské myšlence. V dobách umožňujících sokolskou činnost, práci pro tyto myšlenky. Za sokolskou práci po roce 1990 byla sestra Věra Šašková postupně odměněna ČOS bronzovou a stříbrnou medailí.

Lánský divadelní spolek Tyrš oslavil 10. výročí

30. prosince 2011 uvedl v lánské sokolovně soubor Tyrš svoji další premiéru. Byla to známá komedie, která určitě pobavila každého.

Tentokrát však nešlo jen o premiéru. Soubor totiž slavil 10. výročí svého vzniku. Na závěr představení proto pozval na jeviště všechny, kdo se v průběhu deseti let podílel na činnosti, ať už jako herec, organizátor nebo rekvizitář. A tak se na jevišti sešlo více jak 70 lidí, kteří si připili na další úspěchy souboru.

Lví silou, vzletem sokolím

Středočeská věděcká knihovna Kladno uvádí výstavu ke 150. výročí založení Sokola. Výstava s názvem "Lví silou, vletem sokolím" se ukuteční v malé galerii Středočeské věděcké knihovny v Kladně. Přístupná bude od čtvrtka 12. ledna do úterý 28. února v otevírací době knihovny.

Datum: 
Čtvrtek, 12. Leden 2012 - 8:00 - Úterý, 28. Únor 2012 - 18:00
Místo: 
Středočeská věděcká knihovna Kladno

Stránky