Župa má zdravotníka

Nestává se to často, aby se někdo dobrovolně přihlásil o funkci. Navíc pokud jde o tak zodpovědnou funkci jakou je župní zdravotník. A v naší župě se tomu tak stalo! Proto všem s velikou radostí oznamujeme, že naší novou župní zdravotnicí se stává Bc. Hana Chvojková ze Sokola Dříň. Ve své funkci je oficiálně od jmenování na župní schůzi, která se konala 3. října 2011, mnozí se s ní ovšem známe již ze závodů v gymnastice a atletice nebo ze Sletové štafety 2011.

Nordic walking tour 2011 - OAZA Kladno

Kladno – Prázdniny nám utíkají, září se blíží, ale i v září bývají hezké dny, hlavně když je volno, nemusíme do školy, do práce …. Pojďte se proto s námi projít a pobavit ve středu 28.9.2011 (státní svátek – pracovní volno) na další akci Nordic walking tour 2011. Opět se akce koná pod záštitou primátora města Kladna ing. Dana Jiránka, za podpory Komise Rady města pro rodiny s dětmi a hlavním partnerem této akce je NC OAZA KLADNO. Proto tentokrát start i cíl bude v prostoru parkoviště před Nákupním centrem OAZA Kladno.

Sletová štafeta 2011

Začíná nám nový cvičební rok. Rok, který bude ve znamení XV. Všesokolského sletu a výročí 150 let v pohybu. A jak jinak začít tento významný rok, než Sletovou štafetou. Sletová štafeta byla obnovena před šesti lety k příležitosti XIV. Všesokolskému sletu a to po dlouhých 58 letech.

Letošní Sletová štafeta bude „dostředivého modelu“, tedy ze všech žup směrem do Prahy. Takto se Sletová štafeta běžela v letech 1919, 1931 a 1947.

Partnerství s Českým klubem Nordic Walking

Naše župa navázala partnerství s Českým klubem Nordic Walking. Členům Sokola, stejně jako členům ČKNW to přinese možnost účasti na akcích pořádaných v našich organizacích. Naše jednoty budou moci využít akcí Českého klubu Nordic Walking k prezentacím naší práce. Stejné možnosti bude moci využít Český klub Nordic Walking na akcích pořádaných naší župou.

Vyšel zpravodaj naší župy - ŘEV SOKOLA

Dnes vyšel obnovený zpravodaj naší župy. Pojmenovali jsme ho tak trochu poetickým názvem - ŘEV SOKOLA. Zpravodaj bude vycházet občasně, dle potřeby. Bude fungovat spíše jako off-line verze našich stránek - tedy souhrn všech článků, které jsou uveřejněny zde. Jelikož prostor ve zpravodaji je značně omezený, budeme na náš web často odkazovat.

První číslo vyšlo ve výtisku 100 kusů - 50 kusů formátu A4 a 50 kusů formátu A5.

Stránky