Memoriál Ády Hochmanna

Sokol Pražský zaslal propozice k 6. ročníku Memoriálu Ády Hochmanna, který se tradičně bude konat v  Sokole Pražském (Žitná 42, Praha 2) a to v neděli 13. prosince 2009. Pto ty, kteří tento závod neznají, upřesňujeme, že se jedná o dvojboj - hrazda, akrobacie. Oproti minulým ročníkům je zde velká změna a sice taková, že se oficiálně otevřela kategorie pro závodníky mladší osmi let.


Proběhl výbor župy

Dne 5.10.2009 proběhl výbor naší župy.


Na programu výboru bylo následující:


1/ Kontrola usnesení

2/ Dotace

3/ Náčelnictvo

4/ Odbor sportu

5/ Různé:

 a) prodej pozemku ve Cvrčovicích

 b) žádost OÚ Cvrčovice o odprodej hřiště ve Cvrčovicích

 c) informace o funkci sokolníka v Hořovicích

 d) www stránky župy

 e) info. z jednot

Stránky