XIX.Sokolský ples, T.J. Sokola Rakovník

4.2.2017 T.J. Sokol Rakovník pořádala již XIX. tradiční sokolský ples, který se jako každý rok konal v Kulturním domě v Senomatech. Na plese vždy vystupují sokolské oddíly dětí i dospělých. Ples zahájil starosta rakovnického sokola Ing.Josef Helebrant. Po úvodním slovu předal taneční parket oddílu malých mažoretek, které předvedly vystoupení s pompony i hůlkami. Během večera své předtančení zatančil taneční oddíl, letos to byla krásná plesová formace - valčík. Kolem 23. hodiny přivítal sál s velkým potleskem oddíl mažoretek žen- No Limits.

Hooping! aneb kroužíme obručí v Sokole Rakovník

Ve středu 11.1. 2017 T. J. Sokol Rakovník v Domě Osvěty zahájila již druhý běh kurzu Hoppingu – kroužení obručí.  První kurz proběhl od dubna do června 2016 a těšil se velkému zájmu žen všech věkových kategorií. Poté byl Hopping zařazován jako hodinová cvičení v rámci akcí "Sobota v sokolovně nebo při víkendových akcích.

Kurz kondičního zdravotního cvičení v Sokole Rakovník

T.J. Sokol Rakovník  zahájila v pondělí  9.1.2017 v Domě Osvěty v Rakovníku  další běh  Kondičně zdravotního cvičení, který má 12 lekcí. Kurz navazuje na cyklus, který probíhal v Domě osvěty od září do prosince 2016. Cvičení je zaměřeno na zpevňování ochablých  a  protahování zkrácených svalů.

Sokolíček - cvičení rodičů a děti v Sokole Rakovník

První letošní fotečky rakovnických sokolíčků- dětí a rodičů, kteří se pravidelně scházejí každý čtvrtek od 16 do 17 hod. Cvičení vede cvičitelka Šárka Malá. Děti  s rodiči cvičí s radostí a pokaždé se těší na další hodinu. Cvičení zlepšuje psychomotorický vývoj dětí- jemnou i hrubou motoriku.

Za TJ Sokol Rakovník Bára Ebertová

 
 
 
 
 

Novoroční vycházka Sokola Rakovník

Tělocvičná jednota Sokol Rakovník zorganizovala na Nový rok již druhý ročník novoročního pohybu. Tentokrát trasa vedla lesem okolo Olešné a byla dlouhá 13 km. Mrazivé a slunečné počasí umocnilo krásu zimní krajiny a vylákalo na tuto akci ještě více účastníků než v předchozím roce. Na konci trasy čekalo společné opékání špekáčků u prvního letošního ohníčku.
Manželům Macasovým patří poděkování za přípravu a vzorné zajištění celé akce.

Za T.J. Sokol Rakovník Bára Ebertová

 

 

Stránky