2011 – Jiřetín pod Jedlovou – Řecko – Země titánů a bohů

2011 – Jiřetín pod Jedlovou – Řecko – Země titánů a bohů

Letos jsme se díky celotáborové hře proměnili v obyvatele pěti antických měst: Soluň, Mykény, Athény, Tiryns a Kilkis. Všichni obyvatelé se sešli na Olympu, kde sídlí bohové a kde také začíná naše celotáborová hra, ale také příběh Persea, lidského syna, ale i syna boha Dia, kterému přišli zástupci všech pěti měst pomoci zachránit krásnou princeznu Andromedu. Zeus požádal bohy, aby obstarali pro jeho syna vhodné zbraně obdařené božskou silou a také pomoc okolních měst.  Perseus chce osvobodit Andromedu, ale neví jak.