Vzdělavatelství

Vše co se týče vzdělavatelství

Mažoretky No Limits 17.9.2017 na Tyršově Děčíně

17.9.2017 se v Děčíně pořádal již 3.Tyršův Děčín konaný k příležitosti oslavy narození zakladatele České obce sokolské Miroslava Tyrše. Oslav se zůčastnily i mažoretky T.J.Sokol Rakovník  No Limits. Nejdříve za účasti sokolské stráže,starostky České obce sokolské a ostatních sokolů položili věnce u sochy Miroslava Tyrše. Poté jsme shlédli  vystoupení pěveckého sboru a mažoretek. V 11.30 se průvod vydal městem směrem na dečínský zámek .Za T.J.Sokol Rakovník Bára Ebertova 

 

Křivoklátské sokolení - oslavy 120 let založení naší župy

V sobotu 27. května 2017 proběhla ve sportovním areálu Kolečko akce s názve Křivoklátské sokolení aneb spolu nejen v pohybu. Touto akcí jsme oslavily 120 let od založení naší Sokolské župy Budečské. Hojná účast cvičenců, cvičitelů i příznivců sokola, nádherné počasí i bohatě připravený program. To vše dávalo vědět, že tato akce bude vydařená.

Sobota v Sokolovně

V sobotu 11.3.2017 T. J. Sokol Rakovník pořádala cvičební sobotu s názvem Sobota v sokolovně. Účastnilo se celkem 34 cvičenek. Na programu bylo cvičení hathajógy, kondiční cvičení a cvičení s rollery  Jednalo se o župní doškolovací akci s nácviky do cvičebních jednotek. Cvičení trvalo 3 hodiny a vedli ho kvalifikovaní cvičitelé:

Irena Kolská – Hathajoga

Lenka Hanáková- Cvičitel zdravotní tělesné výchovy III. třídy

MUDr.Anna Caithamlová  instruktor zdravotní tělesné výchovy II. Třída

Pietní akt k 167. výročí narození T.G.Masaryka

Dne 6.3. T.J Sokol Rakovník pořádala pietní akt k 167. výročí narození prvního československého prezidenta T.G.Masaryka. Členové Sokola Rakovník  se sešli u pomníku T.G.Masaryka v parku naproti sokolovně. Nejdříve starosta Sokola Rakovník  Ing.Josef Helebrant spolu se členkou z věrné gardy Ing. Věrou Polanovou položili květiny k pomníku a poté starosta Sokola pronesl krátký proslov :

Sestry a bratři:

Rakovnická sokolovna je národní kulturní památka.

Dne 20.2.2017 byla Rakovnická sokolovna vyhlášena za národní kulturní památku. Pro T.J.Sokol Rakovník to byla velice milá a potěšující zpráva.

Více o rakovnické sokolovně na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolovna_(Rakovn%C3%ADk)

Článek o nových kulturních památkách: http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/ve-strednich-cechach...

Z činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Rakovník v říjnu 2016

Činnost   všech  oddílu  tělocvičné   jednoty   probíhala   v plánovaných   termínech   i  prostorech. Vzhledem k růstu počtu oddílů tělocvičné jednoty i její  členské základny  dosahující  aktuálně téměř  600 členů,  i vzhledem k problémům organizačním   ve vztahu k provozovateli  rakovnické Sokolovny, byla činnost jednoty přesunuta od počátku tohoto cvičebního roku do dalších třech objektů města Rakovník.

Den otevřených dveří Kino Sokol

Tělocvičná jednota Sokol Kladno pořádá den otevřených dveří kina Sokol. Zastavte se podívat, jak kino momentálně vypadá, debatujte nad jeho dalším využitím a přispějte na jeho rekonstrukci. Nebo si jen užijte program, který je pro vás připraven.

SOBOTA 4. ČERVNA 2016  14:00 – 19:00

NEDĚLE 5. ČERVNA 2016  10:00 – 18:00

Datum: 
Sobota, 4. Červen 2016 - 14:00 - Neděle, 5. Červen 2016 - 18:00
Místo: 
Kino Sokol, Kladno, T.G. Masaryka