Informace k závodům v plavání 2017

Tuto neděli - 9. dubna 2017 - se konají závody v plavání, které spadají pod župní přebor Sokolské všestrannosti 2017. Na plavání je přihlášeno celkem celkem 110 závodníků a závodnic ze 7 jednot Buštěhrad, Dříň, Hnidousy-Motyčín, Kačice, Kladno, Slaný a Rakovník. Jelikož je to poměrně značné množství závodníků, které navíc bude doplněno pořadateli, rozhodčími a doprovodem, přinášíme několik důležitých organizačních pokynů:

Příjezd a parkování k plaveckému stadionu: Prosíme závodníky a doprovod, aby příjezd k plaveckému stadionu směřovali na 8:30 - 8:45. Parkovacích míst v okolí bazénu je dostatek a věříme, že nebude problém najít vhodné místo k zaparkování.

Vstup do prostoru šaten a rozdělní do šaten: Do prostoru šaten budou závodníci vpuštěni těsně před 9.00 z důvodu nutnosti přítomnosti plavčíka na bazénu. Rozhodčí a pořadatelé mají vstup zajištěn od 8.30 na jméno. Před vstupem do prostor budou označeni příslušnou cedulkou. Před vstupem do prostorů šaten je nutné si vyzvednout čip na pokladně bazénu. Ten bude vydán proti podpisu. Zaměstanci bazénu se budou snažit vydávat čipy tak, aby v jedné uličce byla vždy jedna jednota, pokud to bude možné. Šatny jsou společné, proto jsou v prostoru šaten převlíkárny. Vstup do bazénu je poté možný přes oddělené sprchy.

Prezence závodníků: Prosíme o včasné odhlášení závodníků a to kdykoliv do zahájení prezence závodníků (9.4. 9.00), nejlépe SMS zprávou na telefonní číslo 607809868. Při odhlášce závodníků uveďte jméno a příjmení závodníka, rok narození a jednotu. Urychlíme tím rozřazení jednotlivých závodníků do drah.

Pohyb v prostoru bazénu - sportoviště: Prostor okolo bazénu není moc velký, proto prosíme všechny o kázeň a disciplínu, aby bylo předejito možným úrazům a nehodám. Pokud není bezpodmíněčně nutný doprovod rodičů na sportoviště, prosíme aby využili možnosti sledovat závody přes okna bazénu, která jsou umístěna ze směru od Sport Hotelu.

Průběh závodu: Byli jsme požádáni zástupci jednoty Sokol Hnidousy-Motyčín o úpravu srartujících kategorií tak, aby jejich vybraní závodníci mohli účastnit dalších povinností. Proto bude upraven program tak, aby první starující kategorií byli Žáci II, dále Žáci III+IV. Zbytek programu bude dle našich zvyklostí. Jako poslední kategorie budou přihlášené předškolní děti. Ty odstartují ihned po skončení závodů dospělých. Proto pro kategorii PD stačí příjezd na sportoviště zhruba v 10.30.

Děkujeme, že budete tyto pokyny respektovat a na místě se řídit pokyny organizátorů. S tímto přístupem věříme, že závodníkům zajistíme klidný a bezproblémový průběh závodů. 

O autorovi

Michal Hrotík

Jednota:

Sokol Kačice

Pár slov:

V Sokole jsem od roku 1996, přičemž jsem začínal jako řadový cvičenec v jednotě Sokol Kladno. V 18ti letech jsem se vyškolil na cvičitele III. třídy všestrannosti, stal se náčelníkem jednoty Sokol Kladno a o pár let později náčelníkem Sokolské župy Budečské.  V současné době jsem místonáčelníkem župy a náčelníkem Sokola Kačice. Mezi mé koníčky patří cestování, moderní technologie, organizování všeho možného a jsem zarytou iOvcí :-)