Položení květin k soše T.G.Masaryka

Uctění památky a položení květin k soše prezidenta osvoboditele T.G.Masaryka u příezitosti 80.výročí jeho úmrtí 13.9.2017.

O autorovi

Barbora Ebertová

Jednota:

Sokol Rakovník