Vědomostní soutěž pro děti k 150.výročí T.J.Sokol Rakovník

O U T Ě Ž K E 1 5 0. V Ý R O Č Í VZNIKU TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL RAKOVNÍK
Tělocvičná jednota Sokol Rakovník vyhlašuje pro členy dětských kategorií soutěž ke 150.výročí založení rakovnické sokolské jednoty.
Soutěž se uskuteční ve čtyřech kolech od 15.února do 15. května 2019 . Otázky všech čtyř kol budou zveřejněny na web. stránkách jednoty a na nástěnce v prostorech Sokolovny , vždy k 15. dni v měsíci. Odpovědi vhazujte do schránky TJ Sokol Rakovník ve vstupní hale Sokolovny a to do zveřejnění další otázky , tj. do 15. dne následujícího měsíce . K odpovědi připište jméno , příjmení a příslušnost k oddílu.
Během celé doby soutěže sledujte pozorně nástěnku v Sokolovně. Zveřejňované příspěvky mohou být vodítkem pro vaši správnou odpověď.
Soutěž bude vyhodnocena jednorázově , výsledky zveřejněny v průběhu oslav 150. Výročí vzniku naší jednoty . Vítězové ( první tři v pořadí ) obdrží sportovní balíček.

O autorovi

Barbora Ebertová

Jednota:

Sokol Rakovník