Přihláška - Všestrannost 2020

Závazná elektronická přihláška na župní přebory Sokolské všestranosti, které se konají v termínech:

  • Plavání 28. března 2020 - Rakovník
  • Gymnastika a šplh 18. dubna 2020 - Kladno
  • Atletika 19. dubna 2020 - Slaný

 

Pokyny k vyplnění příhlášky

Všechny údaje vyplňujte pravdivě a správně. U všech přihlášených - jak závodníků, tak doprovodu, rozhočích a pomocníků - ověřte aktuální údaje a zajistěte si jejich souhlas s přihlášením. Přihlášky jsou odesláním závazné a veškeré změny, respektive odhlášky je potřeba nahlásit nejpozději 48 hodin před startem daného závodu.

Přihlášky odešlete nejpozději do 25. března 2020 do 12.00.

Věnujte zvýšenou pozornost kolonce zdravotní způsobilost / poznámka u přihlášek závodníků. Do této kolonky uveďte případné alergie, zdravotní rizika, či onemocnění. Na základě takto uvedených zkutečností nebudeme žádné závodníky vyřazovat, pravdivým a správným vyplněním však dokážeme snížit případná rizika a připravit zdravotní zajištění akce tak, aby byla (při případných problémech) závodníkům poskytnuta včasná a správná pomoc. 

U doprovodu je nutné zadat telefonní kontakt - nejlépe mobilní, aby bylo možné výpravy kontaktovat přímo v den konání závodu, případně i na sportovišti.

U rozhodčích a pomahatelů je opět důležité vyplnit mobilní telefon a také e-mailový kontakt. Pokud nemá přihlášený rozhodčí či pomahatel e-mail, prosíme o uvedení kontaktního e-mailu, přes který bude možné předat dotyčným přihlášeným informace a pokyny.

 

Přihláška:

Základní údaje
Zadejte přesný název vaší jednoty - např.: Sokol Hnidousy-Motyčín
Jméno a příjmení kontaktní osoby
Kontaktní e-mail
+420
Kontaktní telefon - nejlépe mobilní
Závodníci
Jméno a příjmení*Rok narození*Disciplína*Zdravotní způsobilost / poznámka
Doprovod
Jméno a příjmení*Telefon*Doprovází kategorii
Kontaktní telefon uvádějte nejlépe mobilní, aby bylo možné se spojit s doprovodem během dne. Pokud mají různé kategorie různý doprovod, uvádějte u každého doprovodu příslušnou kategorii
Rozhodčí
Jméno a příjmení*Telefon*E-mail*Disciplína*
Pomahatelé
Jméno a příjmeníTelefonE-mailDisciplína